سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

عنوان


دوره ضمن خدمت  16 ساعته بررسی تغییرات آموزشی در دوره دوم متوسطه در محل پزوهشگاه ملاصدرا روز پنج شنبه 94/12/13 برگزار گردید.
| تعداد بازدید: 156