سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برگزاری کارگاه کتاب دهمکارگاه بررسی درس دوم از کتاب دهم روز پنجشنبه 95/8/13 در محل پژوهشسرا برگزار گردید.
| تعداد بازدید: 189