سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برگزاری کارگاه نظارت بالینی کارگاه نظارت بالینی  با حضور سر گروههای محترم زبان مناطق استان روز دوشنبه 96/8/1 از ساعت 8 الی 13 در محل خانه ریاضیات واقع در دانشکده علوم پایه  برگزار گردید.
| تعداد بازدید: 128