سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برگزاری جشنواره طراحی سوال


       احتراما به استحضار  می رساند گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره دوم استان زنجان  در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری مسایقه جشنواره طراحی سوال خرداد ماه از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم و یازدهم بین همکاران محترم نماید. جهت طراحی سوال به پیوست ارسالی دبیرخانه  کشوری زبان  به آدرس zabanen.gam2.medu.ir رجوع نموده و آثار خود را حداکثر تا پایان آذر ماه به سرگروه منطقه خود و در صورت عدم تخصیص سرگروه به منطقه به گروه استان واقع در پژوهشگاه ملاصدرا ارسال فرمایند. در ضمن حایزین رتبه اول تا سوم در مرحله استانی مورد تشویق اداره تکنولوژی استان و حایزین مرحله کشوری مورد تقدیر و تشویق دبیرخانه کشوری قرار خواهند گرفت.
| تعداد بازدید: 126