سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برگزاری جشنواره تهیه فیلم آموزشی


        احتراما به استحضار  می رساند که گروه آموزشی زبان انگلیسی  دوره دوم استان زنجان  در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی خود اقدام به برگزاری مسایقه جشنواره تهیه فیلم های آموزشی کوتاه از کتاب زبان انگلیسی پایه دهم درس4 بین همکاران محترم نماید.لطفا آثار خود را حداکثر تا پایان آذر ماه به سرگروه منطقه خود و در صورت عدم تخصیص سرگروه به منطقه به گروه استان واقع در پژوهشگاه ملاصدرا ارسال فرمایند.   در ضمن همکاران محترم در تولید آثار خود میتوانند ازهمکاری دانش آموزان بهره ببرند. حایزین رتبه اول تا سوم مرحله استانی از طرف اداره تکنولوژی استان و حایزین رتبه اول تا سوم مرحله کشوری از طرف دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.اطلاعات تکمیلی را در سایت www.zanjansadra.irببینید.
| تعداد بازدید: 132