سامانه اطلاع رسانی گروه زبان انگلیسی استان زنجان


گروه آموزشی زبان انگلیسی استان

برگزاری کارگاه سلامت روان و کلاس داری نوین در ناحیه یک 

    عنوان کارگاه: سلامت روان و کلاس داری نوین

برگزارکننده: سرگروههای زبان انگلیسی و جغرافیای ناحیه یک

تعداد شرکت کننده ها:  18 نفر

مکان: دبیرستان شاهد مهدیه

تاریخ برگزاری کارگاه: 4/8/1396 ساعت 15تا 19 روز چهارشنبه

شرکت کنندگان: دبیران جغرافیا و زبان انگلیسی و همکاران شاهد مهدیه

مدرس: آقای احسان فکور کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه علوم پزشکی زنجان

هدف: به مناسبت هفته سلامت روان و طبق نظرسنجی از همکاران، این کارگاه جهت آشنایی و افزایش مهارت در ایجاد و حفظ سلامت روان کارکنان و به دنبال آن بهبود بخشیدن به برخورد با دانش آموزان برگزار گردید.

این کارگاه با حضور تعدادی از همکاران زبان انگلیسی، جغرافیا، همکاران شاهدمهدیه، سرکار خانم مظفری و معاونین خانمها اسکندری و مطلبی و آقایان رستمی و رحمتی در پایگاه کیفیت بخشی شاهد مهدیه در تاریخ ذکر شده تشکیل گردید. ابتدا مدرس توضیحاتی درباره سلامت روان و نظریه هایی که در این باره وجود دارد بیان داشتند و سپس مطالبی درباره نقش انگیزه در موفقیت بیان کردند و اینکه چگونه می­توان دانش آموزان را از طریق انگیزش و اصلاح  رفتار  به موفقیت رساند، در این خصوص به راهکارهای مختلف اصلاح رفتاراز جمله روش شرطی کردن با تشویق و تنبیه، الگو سازی و سرمشق گیری درونی کردن رفتار با آگاه سازی بر اساس اطلاعات علمی روز اشاره شد. در ادامه  به مولفه های موفقیت پرداخته شد و در زمینه یکی از مهم ترین عوامل نیل به موفقیت با عنوان  سرسختی ذهنی صحبت شد و در این باره به فاکتور های مدیریت هیجانات  ذهنی و روانی، هدف گذاری، خود آگاهی و تمرکز اشاره شد و  با مثالهای عینی از دانشجویان و دانش آموزان تکمیل گردید. همکاران با مشارکت فعال در بحث به پر بارتر شدن کارگاه افزودند. با استراحت کوتاه وپذیرایی از همکاران، قسمت دوم کارگاه اختصاص به مبحث استرس و اضطراب  تعریف این دو مقوله روانشناختی وتفاوتها ی آنها اشاره شده علائم شناختی آنها طرح و در  آخر راهکار هایی برای مقابله با استرس و درمان اضطراب ارائه گردید.                                                                                      
| تعداد بازدید: 138